De Uittocht

Pingjum onder vuur

De Uittocht

De Uittocht is een metafoor voor alle stromen vluchtelingen die tot op de dag van vandaag over de wereld trekken.

Tekst en regie: Gerda Holzhaus.
Muziek: Bob Driessen.
Acteurs: zeer bevlogen amateurspelers, die het oorlogsdagboek van hun Pake Hindrik Bakker en zijn moeder Jansje Bakker willen doorgeven aan u en volgende generaties Bakker. Met prachtige muziek, beeld en geluid erbij een productie die u niet wilt missen. 

Entree gratis.
Reserveren via info@nieuwatlantis.com

Datum en tijd

3 mei – Bolsward
Locatie
De Tiid

Tijdstip
14.00 uur en 19.30 + nagesprek

4 en 5 mei – Pingjum
Tijdens het kunstfestival ‘Kunst achter de dijken’.

Locatie
Kleinhuisterweg 2, Pingjum

Tijdstip
4 mei: 14.00 en 16.00 uur + nagesprek
5 mei: 14.00 en 16.00 uur