Werkplaats Waddewyn

Hier werden in de afgelopen jaren maandelijkse ontmoetingen gerealiseerd, waarin bewoners, boeren, onderzoekers, ontwerpers en kunstenaars zich samen over de toekomst van het Marneslenkgebied bogen.

In de komende jaren zullen deze ontmoetingen in de Victoriuskerk gerealiseerd gaan worden samen met Gouden Land. Maar tijdelijk, zolang de Victoriuskerk verbouwd wordt, zal werkplaats Waddewyn worden ingezet voor ontmoetingen.