'Pionier' - Reserveer nu!

Pionier
Als de boer kon kiezen…

Pionier is een filmische belevenis over een jonge Friese boer die zijn eigen weg zoekt.
Multidisciplinair programma – Fries gesproken met Nederlandse en Engelse ondertiteling

Als onderdeel van de Experience Gouden Lân in de Victoriuskerk in Pingjum is vanaf 15
oktober Pionier te zien, een filmische belevenis over een jonge Friese boer die vecht voor
zijn bestaan. Een actueel verhaal dat zich afspeelt in het Marneslenkgebied aan de
Waddenzeekust, dat op drie grote schermen wordt vertoond. En waar echte boeren uit de
streek een prominente rol in spelen, evenals lokale inwoners en schoolkinderen.

Een speelfilm is het geworden, deze tentoonstelling, een heuse Experience die vijfenveertig
minuten duurt. Theatermaker Gerda Holzhaus vertelt samen met de filmers John Treffer en
Taatske Pieterson én met componist Bob Driessen het verhaal van de jonge boer Germ uit
het Marneslenkgebied, gespeeld door Lourens van den Akker (o.a. Theatergezelschap
Tryater, Flikken Rotterdam, Grutte Pier van Steven de Jong).
Moet hij uitbreiden of stoppen? Als hij ter uitbreiding een stukje van de eeuwenoude
ringdijk, de Pingjumer Gulden Halsbân, afgraaft, krijgt hij iedereen tegen zich. Het maakt
hem kwaad en wanhopig, helemaal nu hij er alleen voor staat.

Wat kan hem overeind houden? Vanaf nu wordt dit zijn zoektocht: erachter komen wat er
schuilt achter de bijzondere verhalen uit zijn jeugd. Op de grens tussen werkelijkheid en
verbeelding verschijnen pioniers als Grutte Pier en Menno Simons, Gysbert Japicx en Domela
Nieuwenhuis, die deze streek zo’n eigen gezicht gaven en lieten zien hoe je moet vechten
om je idealen te kunnen verwezenlijken. Ze hebben altijd hun kracht geput uit dit ruige stuk
land aan de Waddenkust, te herkennen aan zijn terpen, dijken en eeuwige wind. Het heeft
de mensen tot vrije, onafhankelijke Friezen gevormd die altijd goed hebben kunnen boeren
op deze vruchtbare grond. Kunnen deze historische helden, deze pioniers, boer Germ helpen
te kiezen tussen: wel of niet doorgaan? Zo ja… hoe dan?

Er zijn prachtige opnamen van de Waddenzee bij Zurich, de Pingjumer Gulden Halsbân, het
Grutterswinkeltje in Exmorra, in en rond de Victoriuskerk in Pingjum, de biologische
boerderij Timpelsteed in Engwierum, in en rond de oude boerderij van de familie Hilarides in
Arum, Herberg de Gekroonde Leeuw in Arum, De Electrische centrale in Kimswerd en het
Mennograanveld buiten Witmarsum.

De speelfilm Pionier maakt onderdeel uit van de Experience Gouden Lân: een
multidisciplinair programma met een korte inleiding op de film en achtergrondinformatie op
de Tijdtafel, een digitale database met leuke filmpjes over de Waddenzeekust, het dorp
Pingjum. Daarnaast wordt in een fototentoonstelling de actualiteit van ‘de boer’ in deze tijd
gespiegeld aan de verhalen over pioniers van vroeger.

Ook is er een ontmoetingsplek gecreëerd, met een podium, een levendige publieke plek.
Avonden met livemuziek, dichtkunst, ontmoetingen rond leefbaarheid, klimaatverandering
en biodiversiteit.

Vanaf 15 oktober de komende tijd te zien in de Victoriuskerk, Grote Buren 8 in Pingjum.
Vrijdag t/m zondag 14.00 – 15.00 uur /16.00 – 17.00 uur of op aanvraag.

Toegangsprijs: €5,-
Jeugd tot 10 jaar € 3,-
Geschikt voor alle leeftijden.

Heeft u na het invullen van onderstaand formulier geen bevestiging van uw reservering gekregen?  Mail dan voor de zekerheid naar info@nieuwatlantis.com.
Dan krijgt u alsnog een bevestiging. Hartelijk dank.