'Pionier' - Reserveer nu!

Pionier
Als de boer kon kiezen……..

Een filmische belevenis (“Experience”) over een Friese boer die zijn eigen weg zoekt.
Multidisciplinair programma. Fries gesproken, met Nederlandse en Engelse ondertiteling.

Een project van Nieuw Atlantis en Gouden Land.

Met in de hoofdrol: Lourens van den Akker (o.a. Tryater) als boer Germ, monnik, Grutte Pier, Menno Simons, Gysbert Japiks, Domela Nieuwenhuis, Jan Timmer en Lammert Scheltes Hilarides.

Overige medewerkers:
Gerda Holzhaus: Scenario en regie
Bob Driessen: Muziek
John Treffer: Camera en bewerking
Taatske Pieterson: Camera assistentie en edit film

Permanent te zien in de Victoriuskerk, Grote Buren 8 in Pingjum.
Data: vanaf 14 oktober 2022.
Tijd: vrijdag t/m zondag van 14.00 – 15.00 uur / van 16.00 – 17.00 uur.

Prijs: € 5,- per persoon.
Kinderen tot 12 jaar € 3,-