Over Nieuw Atlantis

waddenfonds_logo
PINGJUM ALS KUNSTWERK

“Wat gebeurt er met de overlevering van onze vroegste Friese cultuur, in de vorm van verhalen en landschap, als er plotseling binnen 50 jaar een stormvloed uitbreekt?”

Bob Driessen, musicus, componist en Gerda Holzhaus, theatermaker, wonen in Pingjum en kregen met die gedachte het idee voor het meerjarig project Nieuw Atlantis. Nieuw Atlantis gaat over de toekomst. Net als Atlantis ooit onder de zeespiegel verdween, zo kan ook hier door klimaatverandering, vergrijzing en vermindering van het aantal inwoners het landschap veranderen en de geschiedenis en de toekomst meenemen in de golven. Daar kwam het plan uit voort om samen met wetenschappers, kunstenaars en bewoners een scenario te schrijven voor het dorp van de toekomst. Met als centraal punt een werkplaats, waar dit plan wordt vormgegeven. Pingjum als ‘vrijplaats’ met ruimte voor experimenteel onderzoek, concrete kunstprojecten, waarbij ook de plaatselijke bevolking wordt ingeschakeld. Op een overzichtelijke manier, zodat het ook als voorbeeld en format kan gelden voor andere dorpen.

NIEUW ATLANTIS is een project met de nadruk op actualiteit, kwaliteit, kleinschaligheid en experiment en werkt ondertussen aan sociale cohesie en nieuwe vormen van duurzaamheid en werkgelegenheid. Nieuw Atlantis wil dat samen met de bewoners, kunstenaars en wetenschappers doen. Met een bottumup organisatie (zie: Theamus) en een relatief klein budget worden kunstprojecten, gastoptredens en ontmoetingen georganiseerd.

Op de Werkplaats Waddenwyn vinden steeds ontmoetingen (we noemen ze Blikwisselingen) plaats. Uitgangspunt: Het open gesprek is een fundamentele voorwaarde voor ‘sociale inclusie’ en een duurzame samenleving. Dat gesprek wordt continue gevoerd en verslag daarvan wordt gedaan in het radioprogramma Pingjumjournaal. Het versterken van de ‘lokale identiteit’ zal een van de antwoorden zijn op economische krimp en op milieuvraagstukken. Bewoners zoeken hun geluk niet ergens anders, ondernemende geesten en expertise blijven behouden en dragen bij aan een beter economisch klimaat. Bewoners werken mee aan de totstandkoming van de kunstwerken en leveren foto’s en verhalen voor de website en het radioprogramma. Daarnaast helpen ze mee bij de totstandkoming van de kunstwerken.

NIEUW ATLANTIS is een oproep om te vechten tegen onverschilligheid. Pas als je de Friese cultuur deelt met anderen, krijgt het meerwaarde en kun je traditie en vernieuwing samenvoegen.

Dat is de motor achter dit project: antennes uitzetten, signalen opvangen, mensen (wetenschappers, bewoners, jong talent van opleidingen) adopteren. Er liggen prachtige plannen, de samenwerking die daaruit voortvloeit is cruciaal.