Nieuw Atlantis wil de actualiteit signaleren, de relatie tussen mens en landschap versterken en bewoners van Friesland uitdagen om met andere ogen naar hun leefomgeving te kijken.

We werken samen met Gouden Land. De eerste projecten die onder deze samenwerking vallen zijn Tentoonstelling Gouden Land in Pingjum en Dijkstoel Zuricher Oord.

Projecten

Tentoonstelling

Hier leer je alles over vrijdenkers als Menno Simons en Domela Nieuwenhuis en fascinerende landschappen, zoals de Pingjumer ‘Gouden’ Halsband.

Dijkstoel Zuricher Oord

In het poldertje Zuricher Oord staat een klein, relatief lang schuurtje. Dit schuurtje wordt veranderd in een heel bijzondere plek.

‘Pionier’

Een filmische belevenis (“Experience”) over een Friese boer die zijn eigen weg zoekt.
Multidisciplinair programma. Fries gesproken, met Nederlandse en Engelse ondertiteling.

MarneArt

Loop over eeuwenoude paden langs kunstwerken die een visie bieden op de toekomst van het Waddenkust-landschap. 

Werkplaats Waddewyn

Hier bogen bewoners, onderzoekers en kunstenaars zich samen over de toekomst van het Marneslenkgebied.

Tijdtafel

De Tijdtafel is een digitale ronde tafel voor het opslaan van historie, verhalen en actuele thema’s.

Gouden Land

Gouden Land is een breder project waarbinnen onderzoekers, kunstenaars en bewoners uit de Marneslenkdorpen de geschiedenis van deze omgeving vertalen naar een nieuwe toekomst. 

Eerdere projecten

Jij met je dijken en je kribben

Neptunus likt allang zijn lippen

Die zeeduivel ruikt vette buit.

Wij zullen altijd zegevieren

Als namens ons de elementen gieren:

Éen springvloed, dan is alles uit.

J.W. Goethe, 1831

Blog

Masterplan Gouden Land

Het masterplan koppelt grote maatschappelijke opgaven (klimaatverandering, biodiversiteit en cultuurtoerisme) aan initiatieven van de inwoners om de be)leefbaarheid van het gebied te verbeteren. Samen bepalen we welke ideeën prioriteit hebben en kijken we...

Verslag eerste Gebiedsbijeenkomst Gouden Land

Op woensdagavond 12 september werd het plan voor de toekomst van het Marneslenkgebied toegelicht in Herberg de Gekroonde Leeuw in Arum. De opkomst was groot: met meer dan 50 inwoners van de deelnemende dorpen hebben we genoten van twee indrukwekkende lezingen met...

Kort verslag ontmoeting Martin Simek en Peter de Ruyter

"De basis voor een weerbare toekomst van het Friese landschap is een duurzaam en robuust watersysteem dat de landschappelijke verschillen vergroot en benadrukt". Aldus Peter de Ruyter in zijn lezing over zijn boek "Vloeibaar landschap" vrijdagavond 15 april op...

Subsidiënten

Stichting Woudsend
Anno 1816