Masterplan Gouden Land

Geschreven door Gerda

Datum: 29 oktober 2018

Het masterplan koppelt grote maatschappelijke opgaven (klimaatverandering, biodiversiteit en cultuurtoerisme) aan initiatieven van de inwoners om de be)leefbaarheid van het gebied te verbeteren. Samen bepalen we welke ideeën prioriteit hebben en kijken we hoe nieuwe initiatieven kunnen bijdragen aan een ‘weerbaar, (be)leefbaar en veelkleurig’ landschap in 2030.
 
“Alleen door het verleden te kennen, kunnen we iets voorspellen over de toekomst.”  In dat verleden was die wisselwerking tussen mens en de dynamische Waddenkust in het Marneslenkgebied sterker te beleven dan waar ook in het noorden. Gouden Land onderzoekt in de oude verhalen hoe het mogelijk was dat dit Waddenlandschap zo uitzonderlijk veel pioniers heeft opgeleverd. Niet alleen Grutte Pier, Menno Simons, Domela Nieuwenhuis en Jan Timmer, maar ook de eerste Friese bewoner die verre zeeën bevoer, de monnik die bouwde aan de Pingjumer Gouden Halsband, Gijsbert Japiks, Lammert Scheltes Hilarides en Pim Mulier, hebben bijgedragen aan de identiteit van dit gebied. Wat was hun relatie met dit landschap van overstromingen, rijke grond en tegelijkertijd arme arbeiders?
 
In het ontwikkelen van kunstprojecten – zes Landart projecten in het landschap die onderdeel uitmaken van Sense of Place van Joop Mulder – en tentoonstellingen in ieder dorp over dit landschap en zijn bewoners worden de bewoners  betrokken. Dat geldt ook voor de tentoonstelling over tramverbindingen in voormalig tramstation de Gekroonde Leeuw (Arum) en voor het kunstproject Dijkstoel met een verhalen -database over het behoud van het Zuricher oord.
 
Ook al willen de meeste mensen hier er nog niet aan: we zullen ons weer naar zowel het zoete als het zoute water moeten wenden. Daarom is het zo belangrijk dat wij als bewoners van het kustgebied ons weer bewust worden van onze historie en deze herkenbaar maken. Misschien zijn wij wel de pioniers van de toekomst?