Experience en ontmoetingsplek Gouden Land in Pingjum

De experience is de eerste fase van tentoonstelling Gouden Land.

Deze tentoonstelling komt in de prachtige Victoriuskerk in Pingjum, de perfecte locatie hiervoor.  De Victoriuskerk vormt al honderden jaren het trotse middelpunt van Pingjum en heeft al heel wat meegemaakt. Maar de kerk wordt nu al tientallen jaren weinig meer gebruikt. Door de tentoonstelling krijgt de kerk eindelijk weer een functie. Zo wordt de kerk weer een ontmoetingsplek met een centrale rol in de regio.

  Experience

  • Eerst komen we met een theatrale/ muzikale experience, die je leidt door het meest vergeten, maar daardoor meest authentieke deel van Friesland. We worden – net als de eerste Fries, de kloostermonnik, Grutte Pier, Menno Simons, Domela Nieuwenhuis, Pim Mulier, pioniers en gaan op zoek naar de geheimen die in het landschap besloten liggen. Waarom heet de oude omringdijk de Pingjumer ‘Gouden’ Halsband? Hoe komt het dat in het begin van de jaartelling juist dít gebied het dichtst bevolkte gebied was van héél Europa? Tenslotte was er niet veel meer dan een Waddenzee, waar het water dagelijks bij vloed om de hoger gelegen kwelderwallen spoelde. Hoe komt het dat we – na eeuwen van rijkdom en internationale handel overzee – hier nu met onze rug naar de zee toe staan?

    

  • Ontdek met ons dit Gouden Land. Ontdek wat deze vruchtbare bodem voor vrije denkers aan inspirerende ideeën heeft opgeleverd. Daarna nemen we stelling tegen het heden en komen op voor een betere toekomst. Dit ruige dynamische en vruchtbare landschap maakt van ons de nieuwe pioniers.

  • Op één scherm zien we een professioneel acteur, die de ‘jonge boer’ speelt, op het andere scherm speelt hij steeds een andere pionier uit het gebied. Op het derde scherm zien we een animatie van het steeds veranderende dynamische landschap, waarin deze pioniers opgroeiden en hun ideeën ontwikkelden .

   

  Ontmoetingsplek Gouden Land

  Tijdens enkele ontmoetingen per jaar buigen bewoners, onderzoekers, boeren, denkers, ontwerpers en kunstenaars zich samen over de toekomst van het Marneslenkgebied, vlakbij de Afsluitdijk en de Waddenkust. Hoe gaan we samen met boeren en andere bewoners de toekomst klimaat-robuust tegemoet? Hoe kunnen we samen een duurzame en op de toekomst gerichte landschapsontwikkeling op gang brengen. 

  In de Victorius kerk in Pingjum wordt de eerste ontmoetingsplaats in het gebied gerealiseerd. In het ontmoetingscentrum worden verder lezingen, wisseltentoonstellingen en concerten gegeven.

  De intentie is om in elk Gouden Land dorp een punt te creëren dat als ontmoetingsplek kan functioneren. De ontmoetingsplek in Pingjum wordt ingericht als een centrum van informatie over het gebied. Het vormt onderdeel van andere activiteiten in de Victoriuskerk.  

  Om de ontmoetingsplek in de Victoriuskerk te realiseren is een aantal maatregelen noodzakelijk: De kerk wordt heringericht en gedeeltelijk gerestaureerd. Voor klimaatbeheersing zal een vloerverwarming worden geïnstalleerd en de oude kerkbanken worden gerestaureerd en op een andere plaats gezet. Daarnaast wordt een mobiele keuken aangeschaft. Totdat de kerk heringericht en gerestaureerd is, wordt de experience op een andere locatie in het dorp gepresenteerd.