MarneArt

Wad verbeeld, dat verbindt

Wandelen langs kunstprojecten over eeuwenoude paden

In het project MarneArt loopt het publiek over oude Kloosterpaden en de Pingjumer Halsband naar locaties, waar verschillende kunstenaars in (permanente) ‘Land Art projecten’ hun visie geven op de toekomst van dit Waddenkust-landschap. Door middel van kunst wordt een extra betekenislaag gegeven aan onze relatie met de zee en het land. Kunst, waarin het boerenland, de geschiedenis van de plek en persoonlijke verhalen van de agrariërs samenkomen. 

Deze landschapskunst slaat een brug tussen verleden, heden en toekomst van het gebied rondom de voormalige Marneslenk. Zes kunstprojecten maken samen de verhalen, conflicten en waarden zichtbaar en beleefbaar  van dit bijzondere stukje Waddengebied. Landschappelijk erfgoed  waarin  de sporen van het eeuwenoude kwelderlandschap  nog te herkennen zijn.

Marne Art wordt gerealiseerd door Nieuw Atlantis in samenwerking met Gouden Land.  Gouden Land is een breder project waarbinnen onderzoekers, kunstenaars en bewoners uit de Marneslenkdorpen de geschiedenis van deze omgeving vertalen naar een nieuwe toekomst. 

De kunstwerken en de kunstenaars

Jeroen Hoogstraten – Gulden Halsband

Vijfhoekige herkenningspunten in het landschap vormen de podia voor verhalenvertellers over landschap en historie. De vijfhoekige vorm refereert aan de vijf Marneslenkdorpen. 

Paul de Kort – Buitendijks Binnendijks

Binnen de symmetrie van dijkopgangen wil de Kort een vierkant stukje ‘buitendijkse’ Waddenzee inpolderen, waar golven, wind, getij, elementen, tijd en erosie ‘vrij spel’ krijgen, ter ‘lering, kunst en vermaak’. Een vrijplaats waar de natuurkrachten hun mooie sporen, complexe patronen en prachtige tekeningen kunnen maken. Iedere vloed is een klimatologische zeespiegelstijging, iedere winter is een ijstijd en iedere kreek is een majestueuze getijdenrivier. Eeuwenlange landschappelijke processen en klimaatverandering worden zo inzichtelijk in het kortdurende hier en nu.

Ronald van der Meijs – geluidskunstwerk

De boer en zijn bedrijvigheid bepalen op dit moment het landschap. Drie torens, die refereren aan lokaal gebruikte aardappelkisten. De drie torens staan langs de Pingjumer Gulden Halsband en bieden toekomstige wandelaars een plek om te schuilen en te rusten, en om het omringende landschap op zich in te laten werken. Een permanente geluidsinstallatie met watertuimelaars en klankschalen, die door de elementen (wind, zon, wolken) wordt aangestuurd. Aansluitend worden audioverhalen van boeren en andere dorpsbewoners over hun landschappelijke ervaringen verzameld en krijgen een plaats in een audio-bibliotheek in het kunstwerk. 

Laboratorium voor Microklimaten – Leesbaar Landschap

Beschrijvingen door bewoners van hun landschap van weleer kenmerken zich door de sensitieve herinnering: geuren en kleuren. De kunstenaars van het Laboratorium voor Microklimaten willen in het landschap verdwenen en toekomstige cultuur- en nijverheidsgewassen aanleggen. Wanneer je als bezoeker door het kunstwerk loopt, zie je aan weerszijden op minidijkjes hetzelfde gewas groeien en komt er geur vrij doordat de wind er doorheen waait.

Sharon Houkema

Weerbaarheid en veerkracht (resilliance) van de Waddenkustbewoners. Is de gemeenschap in staat snel te kunnen herstellen na een ramp / geleden schade? Wat kunnen we leren van de geschiedenis van de waddenkustbewoner? Sharon Houkema onderzoekt tijdens Living Lab 2: “Hoe verhoud je je tot de zee en elkaar in dit gebied.”

Het schetsvoorstel reageert op de plaatselijke geschiedenis van een in de Middeleeuwen verdronken klooster. Op locatie zal in een hypothetische toekomst opnieuw een spirituele leefgemeenschap worden gesticht. Zoals een Re-enactment een historische periode of gebeurtenis met behulp van kostuums en rekwisieten naspeelt, zo wordt het bestaan van deze toekomstige leefgemeenschap vóór gespeeld in een Pre-enactment.

Tijdens het Living Lab wordt dit Pre-enactment project voorbereid samen met deelnemers en kunstenaars. (zang, meditatie, dans).

René ten Bosch (denker des vaderlands) geeft de lezing: waarom we ‘terug moeten’ naar zee.

Jeroen van Westen – Dijk van een landschap

Jeroen van Westen hoopt met ‘Dijkstoel / Dijk van een Landschap’ de kloof te dichten tussen burger en Waterschap, tussen verleden, heden en toekomst.

Nieuw Atlantis initieerde het Land Art project MarneArt. Het wordt in de loop van de tijd onderdeel van ‘Sense of Place’. Dit natuur- en cultuurpad langs de Waddenkust is een initiatief van Joop Mulder (Oerol) en wordt in twee fasen gerealiseerd.