Tijdtafel

“We willen die rijke geschiedenis van de strijd tegen het water verbinden aan een visie op de toekomst”

De Tijdtafel is een digitale ronde tafel voor het opslaan van historie, verhalen en actuele thema’s en is gemaakt voor bewoners en bezoekers. Concrete kunstprojecten, projecten met bewoners en verhalen uit het landschap zien we in korte filmpjes en foto’s voorbij komen.

In Pingjum als ‘dorp van de verbeelding’ worden verleden, heden en toekomst op deze aantrekkelijke wijze in beeld gebracht voor een op natuur en cultuur gericht publiek. Met als doel de kernen langs de Waddenkust een nieuwe impuls te geven.

We willen die rijke geschiedenis van de strijd tegen het water kunnen verbinden met een visie op de toekomst van het plattelandsdorp door middel van onderzoek, verbeelding en cultuurhistorie en daar de juiste middelen voor vinden.

Op dit moment is de Tijdtafel in reconstructie.