Verslag eerste Gebiedsbijeenkomst Gouden Land

Geschreven door Gerda

Datum: 29 oktober 2018

Op woensdagavond 12 september werd het plan voor de toekomst van het Marneslenkgebied toegelicht in Herberg de Gekroonde Leeuw in Arum. De opkomst was groot: met meer dan 50 inwoners van de deelnemende dorpen hebben we genoten van twee indrukwekkende lezingen met powerpoint. Een belangrijke opbrengst van de informatieavond was dat bewoners vragen stelden over de precieze omvang van het gebied. En dat na afloop van lezingen en gespreksronde de aanwezige deelnemers samen de nog missende wandel, fiets en tramroutes intekenden op een grote kaart.

Landschapsarchitect Peter de Ruyter besprak het doel van het masterplan. Het streven is om de weerbaarheid en de leefbaarheid van het Marneslenkgebied in de loop van de komende tien jaar te verbeteren. Bestaande, oude en nieuwe wandelpaden worden in kaart gebracht en, waar nodig, aangepast. Initiatieven voor duurzame landbouw en waterbeheersing worden samengebracht.

Prof. Dr. Pier Vellinga van de Waddenacademie vertelde ons over de gevolgen van klimaatverandering voor boeren, de waterhuishouding en biodiversiteit. Daar waar in het landelijk nieuws vooral vragen gesteld worden, kregen wij die avond de primeur over vernieuwende methodes waarop we met zeespiegelstijging om kunnen gaan.