Vroeger, we praten nu over de tijd ver voor het begin van onze jaartelling, zagen de wereld en het veld rond Pingjum er geheel anders uit. Pingjum bestond toen nog niet eens en er woonden nog geen mensen in dit gebied.
Een brede zeearm, de Marne beheerste dit gebied. In het Fries heette de Marne De Mjenje. Deze zeearm kwam vanuit de Noordzee, later de Waddenzee, het Friese land binnenstromen. Hij liep met een grote boog om Pingjum heen langs Witmarsum, Schraard en Schettens naar Bolsward. Deze binnenzee heeft het gebied hier gevormd en vruchtbaar gemaakt. De Lytse Bouhoeke is er door ontstaan, het land rondom Pingjum, Witmarsum, Arum en Kimswcrd.