Op de werkplaats worden ontmoetingen georganiseerd tussen bewoners, wetenschappers en kunstenaars. Deze heten Blikwisselingen en vinden twee keer per maand plaats.