Hilarides monument

Hilarides monument

Lammert Scheltes Hilarides werd in 1868 in Pingjum geboren en speelde een belangrijke rol op diverse gebieden. Zijn vader was veehouder en Lammert Scheltes leerde in zijn jongensjaren in de koestal kaatsen. Hij bekwaamde zich vooral in de opslag, want door de ballen...