Dorpscultuur

Dorpscultuur

Pingjum heeft een bijzondere dorpscultuur, mede door het levendige verenigingsleven. Er is een kaatsvereniging, gymvereniging, harmonie, toneelvereniging, paardensport- en biljartclub. Daarnaast heeft Pingjum een Kulturele Kommissie (KK), die regelmatig culturele...

Bevrijding

Op zondag 15 april 1945 bevrijden de Canadezen Leeuwarden, Franeker en Harlingen. Daarna trekken ze met hun tanks richting Kimswerd en Pingjum. Een aantal Duitsers verschuilt zich in Pingjum. Daarom nemen de Canadezen het dorp onder vuur. Tijdens de strijd gaan vele...

Bevolkingsaantallen

Rond 1890 woonden er ongeveer 1.000 mensen in Pingjum. Vandaag zijn dat er circa 600. Het aantal inwoners is in de loop der tijd aanzienlijk gedaald, terwijl het dorp er dankzij de dijken alleen maar veiliger op is geworden. Op dit moment wonen er zo’n 450 mensen in...
Schuilkerk

Schuilkerk

De Nederlandse kerkhervormer en priester Menno Simons woont en werkt in Pingjum ten tijde van de Reformatie. Hij predikt in de schuilkerk Fermanje (vermaning), die vermoedelijk vlak na 1600 zijn huidige vorm krijgt. De kerk staat achter de kosterswoning en valt vanaf...

Schieringers en vetverkopers

Rond 1400 is het onrustig in Pingjum. Er is een machtsstrijd gaande tussen Schieringers en vetverkopers. Eigenaren van de versterkte woningen gaan meerdere keren met elkaar op de vuist en burgers en boeren worden het slachtoffer van plunderingen. Grutte Pier (zie...