Rond 1890 woonden er ongeveer 1.000 mensen in Pingjum. Vandaag zijn dat er circa 600. Het aantal inwoners is in de loop der tijd aanzienlijk gedaald, terwijl het dorp er dankzij de dijken alleen maar veiliger op is geworden. Op dit moment wonen er zo’n 450 mensen in het dorp en 150 in het buitengebied. De gemeente wil het gebruik van recreatiewoningen zo veel mogelijk beperken.

Beelden van het oude Pingjum zijn te vinden in het fotoarchief van Klaas Koornstra.