Pingjum heeft een bijzondere dorpscultuur, mede door het levendige verenigingsleven. Er is een kaatsvereniging, gymvereniging, harmonie, toneelvereniging, paardensport- en biljartclub. Daarnaast heeft Pingjum een Kulturele Kommissie (KK), die regelmatig culturele activiteiten organiseert. Pingjum wordt wel een kunstenaarsdorp genoemd, omdat er relatief veel kunstenaars wonen en werken. Het dorp kent verschillende podia en een jaarlijkse kunstroute.

In Pingjum bestaat ‘de echte Friese identiteit’ nog steeds. Deze kenschetst zich door saamhorigheid, gemoedelijkheid, eigenzinnigheid en tolerantie.