Op zondag 15 april 1945 bevrijden de Canadezen Leeuwarden, Franeker en Harlingen. Daarna trekken ze met hun tanks richting Kimswerd en Pingjum. Een aantal Duitsers verschuilt zich in Pingjum. Daarom nemen de Canadezen het dorp onder vuur. Tijdens de strijd gaan vele boerderijen in vlammen op. Sommige bewoners lukt het om het dorp uit te vluchten, langs akkers en sloten, anderen zitten opgesloten in hun kelders. Op maandag krijgen alle dorpelingen toestemming om te vluchten. De meeste Pingjumers kiezen voor een vluchtroute naar Arum, dat al bevrijd is. Met volgepakte fietsen rijden ze door de Duitse linies. Als de Duitsers zich op dinsdagavond om tien uur eindelijk gewonnen geven, is Pingjum verwoest. Slechts zes huizen zijn onbeschadigd gebleven.

Beelden van de bevrijding zijn te vinden in het fotoarchief van Klaas Koornstra.