De Nederlandse kerkhervormer en priester Menno Simons woont en werkt in Pingjum ten tijde van de Reformatie. Hij predikt in de schuilkerk Fermanje (vermaning), die vermoedelijk vlak na 1600 zijn huidige vorm krijgt. De kerk staat achter de kosterswoning en valt vanaf de straatkant niet op, omdat hij wordt omringd door een rij huizen. De inrichting van de kerk is sober: banken rondom voor de broeders, in het midden stoelen voor de zusters en een preekstoel en lezenaar voor de voorzanger. De kerk en het bijbehorende woonhuis zijn tijdens een restauratie in 1983 zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Jaarlijks bezoeken honderden Mennonieten en volgelingen uit de hele wereld deze schuilkerk.