De Marneslenk is een voormalige zeearm ten zuiden van Harlingen.

Door een stijging van de zeespiegel rond het jaar 300 ontstaat uit het Almere de Zuiderzee. In dezelfde periode krijgen de Middelzee en de Marneslenk vorm. Om zich te beschermen tegen het zeewater, leggen bewoners in de loop van de 11e eeuw dijken aan rondom de Marneslenk. Daardoor ontstaat vruchtbare landbouwgrond.