Na vier jaar voorbereiding komt er in 1994 een windmolen in Pingjum, met een vermogen van tachtig kilowatt. De bewoners van het dorp zijn niet enthousiast, maar staan het initiatief oogluikend toe. De boerderij van Jos Duindam doet dienst als onderpand voor de bank. Nuon neemt de stroom af en de banklening kan in tien jaar tijd worden afbetaald.

Vervolgens wordt een nieuw plan opgesteld; twaalf alleenstaande turbines worden vervangen door een parkje van vier efficiëntere en nieuwere molens, met een totaal vermogen van acht megawatt. De dorpsmolen in Pingjum krijgt hiervan acht procent van de aandelen. In 2009 opent minister Jacqueline Cramer Windpark A7. De molens moeten stroom leveren aan zo’n 10.000 huishoudens.