In 1910 wordt een elektrische centrale gebouwd onder Witmarsum. Het ‘nieuwe licht’ brandt daardoor eerder in Pingjum, Witmarsum en Arum dan in de stad Leeuwarden!