Pingjum is een echt plattelandsdorp met rondom verschillende boerenbedrijven. De meeste van deze bedrijven richten zich op akkerbouw, vanwege de geschikte grond. Door overstromingen van de Marneslenk zijn in het verleden grove slibdeeltjes in de grond ontstaan: precies goed voor de aardappelteelt.