Waddenmythe: een ontdekkingsreis naar een nieuwe Waddentaal op het pre-Oerolsymposium op 11 juni.

 Tsead Bruinja (poëzie), Jan Klug (sonology) and Bob Driessen (saxofoon)

Waddenmythe is de making-of én het resultaat van inspiraties uit het getijdenlandschap en de mensen die er wonen in een muziektheaterproject dat zich afspeelt aan de Waddenkust en dat ontwikkeld wordt voor seizoen 2015/ 2018. Een eerste onderzoek voor Waddenmythe vindt plaats in voorjaar 2014. Onder de noemer ‘Sense of place’ wordt op Oerol – voorafgaand aan het festival – een seminar georganiseerd. Nieuw Atlantis maakt onderdeel uit van een netwerkgroep waarin  kunstenaars en wetenschappers van de universiteit van West-Engeland en Noord –Nederland (de RuG) hebben samengewerkt. Onder de titel “Between the Tides – Comparative arts and humanities approaches to living with(in) intertidal landscapes in UK & the Netherlands. Learning from those who live and work with complexity, change and fragility”, zijn een aantal netwerkbijeenkomsten georganiseerd in 2012 en 2013 vanuit Bristol en Groningen. Dit seminar vormt de afsluiting van dit onderzoekstraject. De initiatiefnemers van Nieuw Atlantis, Bob Driessen en Gerda Holzhaus, hebben hieraan als kunstenaars vanuit Nederland deel genomen. Op het pre-Oerolsymposium op 11 juni wordt een klein vooronderzoek getoond.

Tijdens dit seminar onderzoeken wij die dynamiek – die we zien als een schat die diep verborgen ligt in de ziel van de Waddenkustbewoners – in taal en muziek. Hoe kan vanuit geluid een nieuwe Waddentaal ‘gecreëerd ’ worden? In deze nieuwe Waddentaal spreekt de relatie tussen het landschap (geluiden van het wad, de vogels, de wind en het klotsend water), klanken (geluid bewerkt door Jan Klug)  taal (een zelf bedachte taal door Tsead Bruinja) en muziek (gecomponeerd door Bob Driessen). We zoeken naar woorden die te herkennen zijn in de geluiden en de klanken van het wad. We zoeken naar klanken die een verbinding vormen met de oorsprong van het woord. En we componeren daar de juiste muzieknoten bij. Zijn we in staat het eigene van taal te ontdekken aan de hand van klanken en geluiden die bij het wad horen?