Gerda Holzhaus / Terugblik 2014

Geschreven door Luuk stelder

Datum: 19 december 2014

We kijken gezamenlijk terug op een heel actief en bewogen jaar Nieuw Atlantis. Veel bezinning in de vorm van verrijkende lezingen en gesprekken. Vele vrijzinnigheid in de vorm van tegendraadse opinies en kunstuitingen. En de borrel na was altijd weer gezellig. De discussies over windenergie laaiden ook hier opnieuw op en zijn nog steeds niet neer gedaald. Daar waar veel dorpen in Friesland mee bezig waren en zijn: initiatieven om een hechte lokale gemeenschap te kneden, waarin mensen samenwerken en oud en nieuw, oorspronkelijk Fries of van buiten de provincie, zich met elkaar mengen, werden wreed uit elkaar geslagen door ondoordachte acties van de provincie. Ook het rijk werkte eraan mee om de bevolking op het platteland tegen elkaar uit te spelen: dwars door het dorp heen loopt nu vaak een scheidslijn van burgers die geen enkele baat hebben bij een windmolen en die zich daardoor gaan ergeren aan het geluid ervan en aan de vervuilde horizon. Daarnaast veelal boeren die, aangestuurd door projectontwikkelaars, er geen probleem mee hebben om een klein stukje land af te staan tegen een flinke vergoeding. Geef ze eens ongelijk! Dit had nooit zo mogen plaats vinden. Nieuw Atlantis was een van de eerste die de mensen bij elkaar riep om ze te wijzen op de plannen die er lagen. En we blijven roepen dat het ongehoord is om dit prachtige open landschapskarakter aan te tasten door middel van veel te grote windmolens.

Zo hebben we met elkaar in drie Wadateliers de verschillende waarden van dit landschap vast gesteld en gaan we hier nu in Wadwerkgroepen op door. De kwaliteiten van deze streek waar Nynke-Rixt Jukema ons tijdens het derde Wadatelier op wees – donkerte, stilte, openheid, vruchtbare grond en frisse lucht – koesteren we uit alle macht en zullen we met elkaar blijven verdedigen.

Er zijn prachtige ontmoetingen geweest, mooie onderzoeken gestart, leuke programma’s vertoond op Waddewyn en zelfs herhaald tijdens Kunst achter Dijken en in Stoof/ Het Heerenlogement in Harlingen. Daarbij hebben we samen gewerkt met een scala aan ontwerpers, kunstenaars, filmers en zangeressen. Nieuw Atlantis leeft!

Nu ligt er een prachtig toeristisch plan klaar voor dit hele gebied – van Kornwerderzand tot in Pingjum, via een kunstlaantje, Waddenlaantje geheten, startend vanaf de boerderij ’t Strand (Het oorspronkelijke Vinea Domini), via de Zandweg (Kloosterpad) en via de werkplaats Waddewyn naar de Victoriuskerk waar we graag samen met het dorp een ontmoetingsplek en tentoonstellingsplek willen creëren. Samen met de projectgroep De Nieuwe Afsluitdijk, met Stenden Hogeschool en academie Minerva zijn we bezig hier verder invulling aan te geven.