Gerda Holzhaus / Wadwerkgroepen in 2015 als vervolg op de Wadateliers

Geschreven door Luuk stelder

Datum: 17 november 2014

In 2014 werden drie landschapsateliers gehouden, Wadateliers genaamd. In de eerste twee landschapsateliers, georganiseerd door Nieuw Atlantis met als doel “Bouwen aan je gemeenschap in relatie tot de omgeving”, werden de waarden in het landschap van de lytse bouhoeke aan de waddenkust met elkaar vast gesteld. Daarvoor gingen we samen het landschap in. In de derde bijeenkomst benoemden we samen met Nynke-Rixt Jukema, architect in Friesland waar kwaliteiten als duisternis, stilte, vruchtbare grond, frisse lucht en openheid in dit gebied te vinden zijn. Als vervolg op deze Wadateliers worden conclusies en voorstellen uitgewerkt in drie verschillende wadwerkgroepen. Deze bereiden grotere projecten voor, die Nieuw Atlantis een belangrijke plek bezorgen in het culturele klimaat van Friesland. (verbonden aan projectgroep De Nieuwe Afsluitdijk en Leeuwarden 2018)

 

Uitwerking van de drie wadwerkgroepen:
A. van De Nieuwe Afsluitdijk tot NAPingjum
B. Platform Pingjum
C. Platform Lytse Bouhoeke

 

 A. Wadwerkgroep “ van De Nieuwe Afsluitdijk tot NAPingjum” In één wadwerkgroep leggen we ons toe op het onderzoek tussen de relatie: participatie bewoners – kunst – toerisme. In eerste instantie samen met boeren, studenten Minerva en studenten Stenden. Misschien kunnen boeren door op te komen voor het behoud van de kernkwaliteiten van het Waddengebied, laten zien op welke manier ze betrokken zijn als behoeders van het cultuurhistorisch landschap. Later gaan we met kunstenaars en studenten sporen in het landschap, die staan voor de relatie tussen mens en Waddenlandschap, terugvinden en daar kunstwerken op voorbereiden.

 

B. Platform Pingjum zich richt op het opbouwen van een permanente ontmoetingsplek met tentoonstelling rond de tijdtafel van Pingjum. Die tijdtafel is op dit moment – dankzij subsidie van het Waddenfonds, de provincie, de gemeente SWF en stichting Woudsend – in de laatste fase van constructie. De volgende fase is het creëren van een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor de bewoners van Pingjum en voor bezoekers die willen kennismaken met het leven aan de waddenkust, waarin de tijdtafel een prominente plaats inneemt. De bedoeling is om deze ontmoetingsplek te realiseren in de Victoriuskerk te Pingjum. Door de kerk deze herbestemming te geven, wordt de kerk weer een centrale plek voor het dorp en – mede door de tijdtafel met tentoonstelling – ook een aantrekkelijke plek voor bezoekers van de waddenkust.

 

C. Platform Lytse Bouhoeke. Het bleek te vroeg om op basis van conclusies getrokken in de Wadateliers de toekomst van dit gebied te kunnen schetsen. En al helemaal om ze op een kaart te kunnen intekenen. Daarom worden nu in deze derde Wadwerkgroep deze waarden en kwaliteiten omgezet in visies en aanbevelingen. Die dan op een mooi vormgegeven kaart een plek krijgen in de tijdtafel, op dit moment in de maak.