Gerda Holzhaus / Wadatelier 3

Geschreven door Luuk stelder

Datum: 5 oktober 2014

In de eerste twee landschapsateliers, georganiseerd door Nieuw Atlantis met als doel “Bouwen aan je gemeenschap in relatie tot de omgeving”, werden de waarden in het landschap van de lytse bouhoeke aan de waddenkust met elkaar vast gesteld. We gingen samen het landschap in en keken door de ogen van een lokale bewoner en cultuurhistoricus (Willem de Haan), een bioloog en lector aan Stenden (Hans Revier) en een agrariër (Gatze Giliam) naar de verschillen in een en hetzelfde landschap. Iedereen was het met elkaar eens dat het landschap niet alleen op productiewaarde, maar ook op cultuurhistorische, ecologische en duurzame waarde geschat kan worden. Deze derde bijeenkomst was het woord aan Nynke-Rixt Jukema, architect in Friesland die zich samen met ons afvroeg welke hogere waarden aan de natuur, landschap, gebouwen, cultureel erfgoed, herinneringen en dromen ten grondslag liggen. “Er is steeds meer economie die geen rekening houdt met het landschap”, is haar motto. Ze gaf alle aanwezigen de opdracht om in groepjes rondom de kaart te onderzoeken waar de meeste duisternis, stilte, vruchtbare grond, frisse lucht en openheid in dit gebied te vinden is. Het leek enigszins dwars te staan op de hiervoor bepaalde waarden, maar uiteindelijk waren veel mensen het met elkaar eens: deze kwaliteiten voegden iets nieuws toe aan de eerder benoemde waarden. Het bleek te vroeg om op basis van deze conclusies de toekomst van dit gebied te kunnen schetsen. En al helemaal om ze nu al op een kaart te kunnen intekenen. In toekomstige workshops – wadwerkgroepen genaamd – zullen deze waarden en kwaliteiten omgezet worden in visies en aanbevelingen. Die dan op een mooi vormgegeven kaart een plek krijgen in de tijdtafel, op dit moment in de maak. Zodra we hierover meer weten, sturen we u opnieuw een uitnodiging om aan zo’n wadwerkgroep deel te nemen.