Greet Andringa / Wie storm oogst…

Geschreven door Luuk stelder

Datum: 11 februari 2014

Gisteravond (7-2-2014, red.) ben ik op ontdekkingsreis gegaan in Nieuw Atlantis. Dat is het dorpje Pingjum en toch ook weer niet. Het zijn de ideeën ontsproten aan kunstenaars in de Friese Waddenzeekustregio met Gerda Holzhaus en Bob Driessen voorop. Het zijn ook de verhalen van mensen die er korter of langer wonen. En de inzichten van wetenschappers: van psychologen tot geografen. Eigenlijk: ieders individuele, kostbare perspectief op het landschap en de inwerking daarvan op mensen. Of ze er nou wonen of alleen maar aan voorbijtrekken.

Compostering van deze rijkdom aan elementen, door filmers, schrijvers, dichters, musici en andere creatieve geesten, levert vervolgens vruchtbare grond op voor de toekomst. Al staat het water soms letterlijk tot aan de lippen, collectief wordt gebouwd aan een vitale en duurzame toekomstvisie op het (be)leven, de identiteit en zinvolle verbindingen in en met deze absoluut unieke regio. Het zou zomaar kunnen dat dit initiatief uiterst besmettelijk is en overslaat op naburige dorpen en andere kwetsbare gebieden. De eerste kiemen zijn al gesignaleerd in Duitsland en Engeland heb ik vernomen.

Gister mocht ik als compostmeester optreden. Op een fantastisch georganiseerde en drukbezochte avond in zoldertheater Waddenwyn, heb ik (verhalen over) storm geoogst. Deze werd(en) nog meer leven ingeblazen door de aanstekelijke Jazzklanken van Northgroove Selection en op film vastgelegd door Gert Jaap Wiegers. Op een flapover heb ik ter plekke een eerste schets gemaakt. Het publiek heeft enthousiast bijgedragen met invallen, observaties en vragen ter aanvulling op de eerder door Gerda in het dorp opgenomen stormstories. De komende maand ga ik uit die imposante wirwar van kreten en vertellijnen één verbindend verhaal maken over dreiging en onmacht, over liefde en troost, over rondvliegende molenwieken, brandende boerderijen en een naar de kelders gevloekt schip dat langzaam verandert in een tankstation….

Op 7 maart as geef ik het terug aan wie het toebehoort (en uiteindelijk zijn we dat natuurlijk allemaal), wederom in zoldertheater Waddenwyn te Pingjum. We gaan die avond ook aan de gang met het thema saamhorigheid. Voor meer informatie en reserveren info@nieuwatlantis.com of 0517-579607.

Klik hier voor meer informatie over Greet Andringa en haar werk.