Landbouw Pingjum

Landbouw Pingjum

Pingjum is een echt plattelandsdorp met rondom verschillende boerenbedrijven. De meeste van deze bedrijven richten zich op akkerbouw, vanwege de geschikte grond. Door overstromingen van de Marneslenk zijn in het verleden grove slibdeeltjes in de grond ontstaan:...

Elektrisch licht

In 1910 wordt een elektrische centrale gebouwd onder Witmarsum. Het ‘nieuwe licht’ brandt daardoor eerder in Pingjum, Witmarsum en Arum dan in de stad Leeuwarden!

Dorpsmolen

Na vier jaar voorbereiding komt er in 1994 een windmolen in Pingjum, met een vermogen van tachtig kilowatt. De bewoners van het dorp zijn niet enthousiast, maar staan het initiatief oogluikend toe. De boerderij van Jos Duindam doet dienst als onderpand voor de bank....