Pingjumer Gulden Halsband (Schuttedijk)

Tussen 1100 en 1300 wordt de Marne geleidelijk ingedijkt. Rond om Pingjum werpen de bewoners een merkwaardige ringdijk op: de Pingjumer Gulden Halsband. Deze dijk zal Pingjum eeuwenlang beschermen tegen het water. Tijdens de overstroming van 1825 blijft het gebied dat...

Marneslenk

De Marneslenk is een voormalige zeearm ten zuiden van Harlingen. Door een stijging van de zeespiegel rond het jaar 300 ontstaat uit het Almere de Zuiderzee. In dezelfde periode krijgen de Middelzee en de Marneslenk vorm. Om zich te beschermen tegen het zeewater,...
Geschiedenis van de Halsbân

Geschiedenis van de Halsbân

Vroeger, we praten nu over de tijd ver voor het begin van onze jaartelling, zagen de wereld en het veld rond Pingjum er geheel anders uit. Pingjum bestond toen nog niet eens en er woonden nog geen mensen in dit gebied. Een brede zeearm, de Marne beheerste dit gebied....